فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی

فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 107
حجم 208 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی می باشد.خودکارآمدی عبارت است از قضاوت افراد در مورد توانایی هاشان برای اجرای یک سلسله کارها به منظور رسیدن به انواع تععین شده ی عملکردها (بندورا   ،1986). پیشرفت تحصیلی عبارت است از معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع  های درسی که معمولاً به وسیله آزمایش ها یا نشانه ها ویا هردو که معلمان برای دانش آموزان  وضع می کنند ، اندازه گیری می شود (سیف ،1386).

 

 

فصل دوم پژوهش حاضر در مورد مبانی نظری متغیرهای،پیشرفت تحصیلی،خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان است که  این فصل به این  مهم می پردازد که چه ارتباط نظری و موضوعی بین متغیر های تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی می باشد،فصل حاضر شامل دو قسمت است 1-مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش2-الف-تحقیقات انجام گرفته داخلی ب:تحقیقات انجام گرفته خارجی، که در این فصل ابعاد مختلف نظریه ها در پژوهش  حاضر مورد بررسی قرار  میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب
 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2-1 مقدمه13
2-2 پیشرفت تحصیلی13
2-3 تعاریف پیشرفت تحصیلی14
2-4 معیارهای پیشرفت تحصیلی15-14
2-5 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  16
2-5-1 آموزش خانواده16
2-5-2 طبقه اجتماعی والدین16
2-5-3 تحرک اجتماعی16
2-5-4 ایدئولوژی 17
2-6 خودکار آمدی20-18
2-6-1 تعریف خودکار آمدی22-21
2-6-2 انواع خود کارآمدی23
2-6-3 تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود23
2-6-3-1 خود پنداره 24
2-6-3-2 عزت نفس 24
2-6-3-3 انتظارات عملکرد 25
2-6-3-4 کنترل تصویری25
2-6-4 ابعاد خود کار آمدی26
2-6-4-1 سطح 26
2-6-4-2 عمومیت 27
2-6-4-3 نیرومندی27
2-6-5 منابع باورهای خود کار آمدی 28
2-6-5-1 تجارت مسلط29
2-6-5-2 تجارت جانشینی29
2-6-5-3 قانع سازی کلامی30 
2-6-5-4 حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی 31
2-6-5-5 تجارت تصویر سازی ذهنی 31
2-6-6 خود کار آمدی بالا و پایین31
2-6-7 خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد 33-32
2-6-8  جنسیت و خود کار آمدی34 
2-6-9 خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی 35
2-6-10 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی36
2-6-11 نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار 38-37
2-6-12 تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی 39
2-6-12-1 تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی 39
2-6-12-2 تأثیر دوستان و همسالان 39
2-6-12-3 نقش مدرسه  40
2-6-13 رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی 40
2-6-14 خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی 40
2-6-15 راهبردهای بهبود خود کار آمدی  42-41
2-7 اهمال کاری تحصیلی 43
 2-7-1 تعاریف 44
2-7-2 رویکرد اهمال کاری  44
2-7-2-1 رویکردهای رفتاری 45
2-7-2-2 رویکردهای منطقی – هیجانی 49-46
2-7-2-3 رویکردهای شناختی 50
2-7-2-4 رویکرد انگیزشی 51
2-7-3 اهمال کاری بعنوان یک عادت 52
2-7-4 اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی 53-52
2-7-5 اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی 55-54
2-7-6اهمال کاری  و اهمال کاری فعال 57-56
2-7-7 درماندگی آموخته شده 58
2-8 اضطراب آموزشگاهی 59
2-8-1 نشانه های اضطراب امتحان 61-60
2-8-2 سبب شناسی اضطراب امتحان 62
2-8-3 سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان63
2-8-3-1 مدل توجهی – شناختی 65-64
2-8-3-2 مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون 66
2-8-3-3 مدل نقض در مهارت مطالعه 67
2-8-4 عوامل مرتبط با اضطراب 68
2-8-4-1 روابط والدین با فرزند 68
2-8-4-2 انتظارات معلم 69
2-8-4-3 مهارت های تحصیلی 70
2-8-4-4- دشواری امتحان 70
2-8-4-5 محیط برگزاری امتحان 71-70
2-8-5 مثلث اضطراب امتحان 72
2-8-5-1 بخش فیزیکی 72
2-8-5-2 بخش هیجانی – عاطفی 73
2-8-5-3 بخش شناختی – ذهنی 74
2-8-6 رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان 75
2-8-6-1 رویکرد شناختی – رفتاری 75
2-8-6-2 کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس76
2-8-6-3 کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک77 
2-9 پیشینه پژوهش 77
2-9-1 الف : تحقیقات انجام شده داخلی80-78 
2-9-2 ب : تحقیقات انجام شده خارجی 82-80

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از free


مطالب تصادفی