پرسشنامه استرس شغلی HSE

پرسشنامه استرس شغلی HSE

دانلود پرسشنامه استاندارد استرس شغلی hse با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 13 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه استرس شغلی HSE توسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان در سال 1990 طراحی گردیده که شامل 35گویه در 7 مولفه برای اندازه گیری استرس شغلی کارگران وکارمندان انگلیسی ساخته شده است و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی هرگز، بندرت ، بعضی اوقات،  اغلب و همواره با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد.

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه استرس شغلی HSE

روایی:
روایی به خطاهای گوناگونی که ممکن است در ابزار اندازه گیری وجود داشته باشد اشاره میکند. یعنی خطاهایی که از مشاهده ای به مشاهده دیگر برای یک واحد تحلیل و دو یا چند اندازه گیری با یک وسیله سنجش به وجود می آید.با توجه به اینکه پرسشنامه استاندارد بوده وبرای بررسی نهایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و آنها پس از بررسی روایی آن را تایید نمودند.ذکر اين نکته ضروري است که پرسشنامه مذکور پرسشنامه‌ استانداردي است که هم در داخل و هم در خارج از کشور استفاده شده‌اند.

 

 

 

پایایی :
پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند ، یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آنرا در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحد از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. برای تعیین پایایی پرسشنامه استرس شغلی به طور آزمایشی روی نمونه های20 نفری اجرا گردید پایایی آنها به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85/0 و 80/0تعیین گردید.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

خرید فایل word پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

خرید پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

خرید پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دانلود مقاله پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دریافت مقاله پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

خرید فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دانلود تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

خرید مقاله پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه استرس شغلی HSE از download

دانلود مقاله پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

خرید پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دریافت فایل word پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دریافت فایل word پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دانلود فایل word پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

خرید فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دانلود تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

خرید کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از www

دانلود مقاله پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

خرید فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

خرید فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

خرید فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دریافت فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

خرید فایل word پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دریافت فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دریافت فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از word

دریافت تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دانلود مقاله پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

خرید تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دانلود پروژه پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دانلود فایل word پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دریافت مقاله پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

خرید کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

دریافت فایل word پرسشنامه استرس شغلی HSE از free

خرید تحقیق پرسشنامه استرس شغلی HSE از free


مطالب تصادفی